Zoals vorige week beloofd, bespreken we vandaag de ReCOPP studie, een substudie binnen de COPP en de “Riding the waves” studie. De laatste is een samenwerking van 7 Nederlandse COVID-cohorten bij volwassenen en kinderen.

De naam verraadt het al een beetje, de ReCOPP studie gaat over re-infecties bij kinderen die eerder gehospitaliseerd zijn geweest door een COVID-19 infectie. Re-infecties komen regelmatig voor door tijdelijk verminderde immuniteit na een eerdere infectie of vaccinatie en het ontstaan van nieuwe varianten van het virus. Het is vooralsnog niet helemaal duidelijk of kinderen met ernstige COVID-19-infecties of Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C) een verhoogd risico hebben op ernstige herinfecties.

Bij die kinderen wordt eens in de 3 maanden een vingerprikje gedaan, een neusswab bij klachten verricht en een vragenlijst afgenomen om te kijken of ze in dezelfde mate ziek worden bij een herinfectie.

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de studie en we zijn benieuwd naar de resultaten. We houden jullie op de hoogte!