Zoals vorige week beloofd, bespreken we vandaag de ReCOPP studie, een substudie binnen de COPP en de “Riding the waves” studie. De laatste is een samenwerking van 7 Nederlandse COVID-cohorten bij volwassenen en kinderen.

De naam verraadt het al een beetje, de ReCOPP studie gaat over re-infecties bij kinderen die eerder gehospitaliseerd zijn geweest door een COVID-19 infectie. Re-infecties komen regelmatig voor door tijdelijk verminderde immuniteit na een eerdere infectie of vaccinatie en het ontstaan van nieuwe varianten van het virus. Het is vooralsnog niet helemaal duidelijk of kinderen met ernstige COVID-19-infecties of Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C) een verhoogd risico hebben op ernstige herinfecties.

Bij die kinderen wordt eens in de 3 maanden een vingerprikje gedaan, een neusswab bij klachten verricht en een vragenlijst afgenomen om te kijken of ze in dezelfde mate ziek worden bij een herinfectie.

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de studie en we zijn benieuwd naar de resultaten. We houden jullie op de hoogte!

Het weekend is weer voorbij en dat betekent dat we een nieuwe studie bespreken!

Naast het verzamelen van klinische gegevens van kinderen met ernstige COVID-19 voor de COPP studie, hebben een aantal ziekenhuizen ook meegedaan met het verzamelen van bloed bij deze kinderen voor de COPP-IMM studie.

De afgelopen jaren zijn we erachter gekomen dat de immuunrespons van kinderen op COVID-19 sterk verschilt van die van volwassenen. Ze hebben minder kans op ernstige infecties, maar sommige kinderen ontwikkelen toch ernstige complicaties zoals MIS-C (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children). De COPP-IMM studie buigt zich over het beter begrijpen van deze zeldzame beelden.

Bij deze multicenter prospectieve cohortstudie hebben we bloed van kinderen met acute COVID-infecties en MIS-C verzameld waarbij er gekeken wordt naar proteïnen (luminex) en cellen in het bloed (flowcytometrie). Dit gedetailleerde immunologische profiel wordt gecorreleerd aan klinische parameters zoals ernst van de ziekte, voorgeschiedenis, en leeftijd. Zo hopen we meer begrip te krijgen van de immuunrespons van kinderen met bijvoorbeeld MIS-C. We zijn op dit moment bijna klaar met alle proeven en zijn volop bezig om de data te analyseren.

Volgende week nemen we jullie mee met een andere spin-off van de COPP studie. Stay tuned!

IMG_3380.jpg

Het is weer maandag! We nemen jullie graag mee met één van onze studies.

De GRIP (‘Genetic Risk factors for Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C) and Pediatric Post COVID Condition’) studie onderzoekt of er genetische risicofactoren zijn in de genen van het immuunsysteem bij kinderen met ernstige of langdurige gevolgen na infectie met SARS-CoV-2. We includeren 2 groepen. Enerzijds kinderen die MIS-C of long-COVID hebben of hebben gehad. In de tweede groep includeren we gezonde kinderen met milde klachten na een COVID-19 infectie.

Inmiddels hebben we al meer dan 200 deelnemers en zijn we nog steeds volop aan het rekruteren! Op dit moment willen we nog zoveel mogelijk gezonde kinderen meenemen in dit onderzoek. Deelnemers hoeven simpelweg eenmalig speeksel op te vangen in een potje en kosteloos naar ons op te sturen.

Voor meer informatie zie: https://lnkd.in/e7GDb5au

Volgende week zullen we een nieuwe studie van het COPP-consortium bespreken. Tot dan!

Achter de schermen zijn we bezig met een hoop onderzoeken. In deze nieuwe maandagreeks lichten we graag onze studies uit.

Om af te trappen, de COPP (‘Clinical features of COVID-19 in Pediatric Patients’) studie. Dit was het eerste onderzoek dat ons team opzette omtrent infectieziekten bij kinderen. Hierbij werd informatie verzameld over symptomen, ernst en behandeling bij kinderen met ernstige acute COVID-19 infectie of MIS-C in 41 ziekenhuizen, inclusief 2 ziekenhuizen in Suriname en Curaçao. De inclusie liep tussen maart 2020 en januari 2023. De studie bevindt zich inmiddels in de submission fase.

De COPP-ziekenhuizen zijn ook betrokken bij andere studies. Hierover later meer!
Een overzicht van onze resultaten kunt u vinden op
https://covidkids.nl/algemeen/#tab-id-1 . Tot volgende week!

Inmiddels zijn we alweer een een aantal maanden bezig met de inclusie van kinderen met invasieve groep A streptokokken infecties (iGAS) in de COPP-iGAS-studie. Deze potentieel ernstige infecties komen sinds het eindigen van de COVID-19 maatregelen op internationaal niveau steeds vaker voor. De COPP-iGAS-studie onderzoekt verschillende zaken omtrent kinderen die ernstig ziek zijn geworden van een dergelijke infectie. Op ons nieuwe dashboard (https://infectiekids.nl/scientific-dashboard/) zijn live updates te volgen over de studie!

Kinderen met iGAS in de COPP-studie

De COPP-studie heeft tot januari 2023 kinderen met ernstige COVID-19 en MIS-C geïncludeerd. Vanaf januari 2023 worden kinderen met invasieve groep A streptokokken infecties (iGAS) in de studie geincludeerd. Groep A streptokokken infecties komen sinds begin 2022 toenemend voor, niet alleen in Nederland, maar ook in andere Europese landen. Ook zijn er in Nederland kinderen aan overleden.

Waarom zijn er meer kinderen met iGAS?

Op dit moment is nog duidelijk waarom deze infecties nu vaker voorkomen. Mogelijk heeft het ermee te maken dat tijdens de corona-pandemie kinderen en volwassenen minder zijn blootgesteld aan deze bacterie. Daardoor zijn er minder mensen die afweer hebben tegen deze bacterie, waardoor deze makkelijker rond kan gaan. Ook kan het zijn dat er meer kinderen zijn met virus-infecties waarbij deze bacterie als secundaire infectie op kan treden. Bijvoorbeeld waterpokken of influenza. Daarnaast zou het kunnen zijn dat er op dit moment een groep A streptokok verspreidt, die meer ziekteverwekkend is dan de eerdere stammen.

In de COPP-studie zullen we onderzoeken:

  • hoeveel kinderen er zo ernstig ziek worden door een infectie met groep A streptokokken dat ze moeten worden opgenomen in het ziekenhuis
  • wat de voorgeschiedenis is van deze kinderen
  • of ze een voorafgaande infectie hadden zoals waterpokken of griep
  • hoe de kinderen zijn behandeld
  • hoe het met de kinderen is gegaan tijdens de opname

 

Op 13 oktober 2022 zal er in het LUMC in Leiden een symposium plaatsvinden met als onderwerp ‘COVID-19 en kinderen’. Sprekers: onder andere Patricia Bruijning van het Julius Centrum in Utrecht, Adam Tulling en Gertjan Lugthart van de COPP-studie en Susan Hahné van het RIVM. Voorzitter is Pieter Fraaij van het ErasmusMC-Sophia / Viroscience. Kinderartsen, jeugdartsen en andere geinteresseerden zijn van harte welkom. Gratis voor COPP-onderzoekers en €25,- inclusief diner voor overige geinteresseerden. Aanmelden is verplicht en kan tot uiterlijk 7 oktober.

De gezondheidsraad heeft vandaag het advies uitgebracht ten aanzien van coronavaccinatie voor gezonde 5 tot 12 jarigen. Ze adviseert het BioNTech/Pfizer-vaccin beschikbaar te stellen aan (de ouders van) kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 11 jaar die dit willen. Het belangrijkste argument voor een vaccinatieaanbod is dat de commissie het aannemelijk acht dat vaccinatie voorkomt dat een kleine groep kinderen MIS-C en ernstige COVID-19 krijgt. Daarnaast heeft de commissie gewicht toegekend aan de indirecte (gezondheids)voordelen en de belangen van kinderen die daarmee gemoeid zijn.

Veel kinderen en volwassenen houden langdurige klachten na het doormaken van COVID-19, zoals vermoeidheid en benauwdheid. Als deze klachten weken tot maanden bestaan spreken we van Long COVID. Eerste berichten van volwassen patiënten met Long COVID laten zien dat een vaccinatie tegen het coronavirus kan zorgen voor een verbetering van de klachten. Suzanne Terheggen van het AUMC en Marlies van Houten van het Spaarne Gasthuis hebben van ZonMw een subsidie gekregen om dit te onderzoeken. Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar pocos@amsterdamumc.nl

De COPP nieuwsbrief van juni 2021 is uit, met informatie voor lokale onderzoekers van de COPP-studie.