Zoals te zien is op ons dashboard, zijn er in het najaar van 2023 relatief weinig kinderen met ernstige infecties door invasieve groep A streptokokken geweest. Het RIVM meldt, dat bij volwassenen in december weer een toename lijkt te zijn van ernstige infecties door groep A streptokokken. De komende maanden zullen we daarom blijven monitoren wat voor kinderen er in het ziekenhuis komen met ernstige invasieve groep A streptokokken, en wat het beloop is bij deze kinderen.

Waarom krijgen sommige kinderen long COVID en anderen niet?

Heeft uw kind long-COVID (gehad)? Uw kind kan dan meedoen aan ons onderzoek. Meedoen = in een potje spugen en dit kosteloos terugsturen.

Het is nog onduidelijk waarom sommige kinderen ernstige of langdurige symptomen ontwikkelen na een COVID-19 infectie, terwijl andere kinderen geen tot milde klachten ervaren. Het is nog niet duidelijk wie deze ernstige klachten ontwikkelt en waarom. In de GRIP studie gaan we bij kinderen met post-COVID klachten (long-COVID) op zoek naar veranderingen in genen die belangrijk zijn voor het immuunsysteem. Zo hopen we potentieel bij te dragen aan nieuwe, gerichte behandelingen.

Kijk snel op: www.covidkids.nl/grip-studie-controles!

Over 2 weken zal het symposium ‘Invasieve groep A streptokokken (iGAS) bij kinderen’ plaatsvinden. U kunt u aanmelden via onderstaande link:

 

https://forms.lumc.nl/lumc2/Symposium_invasieve_groep_A-streptokkoken

 

Poster-iGAS-symposium

Op 30 november organiseren wij een symposium over invasieve groep A streptokokken (iGAS) bij kinderen vanuit het LUMC en het Juliana Kinderziekenhuis Hagaziekenhuis, namens het COPP-iGAS consortium.

Vanaf begin 2022 wordt een toename in invasieve groep-A streptokokken infectie bij kinderen gezien, zowel in Nederland als in verschillende Europese landen. Dit ziektebeeld gaat gepaard met ernstige gevolgen zoals IC-opname of zelfs mortaliteit. Nog altijd worden in de ziekenhuizen regelmatig kinderen met iGAS opgenomen. Het programma is zo opgesteld dat verschillende aspecten van de huidige iGAS toename worden belicht.

Tijd: donderdag 30 november van 13:30 tot 17:00

Locatie: LUMC

Voorlopig programma (onder voorbehoud):
          Introductie

          Epidemiologie – Brechje de Gier, RIVM
          Stand van zaken COPP-iGAS studie – Evelien van Kempen
          Referentielaboratorium en emm-typeringen – Nina van Sorge
          PEGASUS (Europese studie naar iGAS bij kinderen)  – Dorine Borensztajn
          Dashboard: realtime reporting van outbreaks – Adam Tulling
          Immunopathologie van ernstige groep A streptokokken infecties – Emmeline Buddingh’
          Fasciitis necroticans – spreker volgt

Na het symposium zal er van 18:00—19:30 een research meeting zijn voor betrokken COPP-iGAS onderzoekers en andere researchers op het gebied van groep A-streptokokken.

Aanmelden via de link.

Doelgroep: onderzoekers, kinderartsen, verpleegkundigen, jeugdartsen, huisartsen en andere geïnteresseerden.

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. U kunt u aanmelden via onderstaande link. Wees op tijd, het aantal deelnemers is beperkt.


https://forms.lumc.nl/lumc2/Symposium_invasieve_groep_A-streptokkoken

We zien u graag!

Mooi nieuws!

De COPP studie paper is geaccepteerd in The Pediatric Infectious Disease Journal. Deze studie is erg bijzonder voor het team omdat dit het eerste onderzoek betreft over infectieziekten bij kinderen. Gedurende bijna 3 jaar hebben ontzettend veel artsen en onderzoekers bijgedragen op internationaal niveau in wel 41 ziekenhuizen. De belangrijkste bijdragers zijn natuurlijk de 564 kinderen die ons – samen met hun ouders – hebben geholpen de incidentie en risicofactoren van ernstige COVID-19 beter te laten begrijpen.

De studie laat zien dat, zoals bij volwassenen, eerdere immuniteit lijkt te beschermen tegen ernstige SARS-CoV-2 infecties bij kinderen. Gedurende de laatste periode van 2023 werden steeds minder kinderen opgenomen vanwege COVID-19. Deze daling zagen we niet bij pasgeboren kinderen, die nog niet eerder in aanraking waren geweest met COVID-19. Significante risicofactoren voor het ontwikkelen van ernstige acute COVID 19 onder kinderen waren hogere leeftijd (>12 jaar), een voorgeschiedenis van neurocognitieve ontwikkelingsproblematiek en pre-existente longaandoeningen.

Het artikel is te lezen op:

https://journals.lww.com/pidj/fulltext/9900/severe_pediatric_covid_19_and_multisystem.606.aspx

Erg veel dank voor alle onderzoekers, ouders en deelnemers!

Zoals vorige week beloofd, bespreken we vandaag de ReCOPP studie, een substudie binnen de COPP en de “Riding the waves” studie. De laatste is een samenwerking van 7 Nederlandse COVID-cohorten bij volwassenen en kinderen.

De naam verraadt het al een beetje, de ReCOPP studie gaat over re-infecties bij kinderen die eerder gehospitaliseerd zijn geweest door een COVID-19 infectie. Re-infecties komen regelmatig voor door tijdelijk verminderde immuniteit na een eerdere infectie of vaccinatie en het ontstaan van nieuwe varianten van het virus. Het is vooralsnog niet helemaal duidelijk of kinderen met ernstige COVID-19-infecties of Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C) een verhoogd risico hebben op ernstige herinfecties.

Bij die kinderen wordt eens in de 3 maanden een vingerprikje gedaan, een neusswab bij klachten verricht en een vragenlijst afgenomen om te kijken of ze in dezelfde mate ziek worden bij een herinfectie.

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de studie en we zijn benieuwd naar de resultaten. We houden jullie op de hoogte!

Het weekend is weer voorbij en dat betekent dat we een nieuwe studie bespreken!

Naast het verzamelen van klinische gegevens van kinderen met ernstige COVID-19 voor de COPP studie, hebben een aantal ziekenhuizen ook meegedaan met het verzamelen van bloed bij deze kinderen voor de COPP-IMM studie.

De afgelopen jaren zijn we erachter gekomen dat de immuunrespons van kinderen op COVID-19 sterk verschilt van die van volwassenen. Ze hebben minder kans op ernstige infecties, maar sommige kinderen ontwikkelen toch ernstige complicaties zoals MIS-C (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children). De COPP-IMM studie buigt zich over het beter begrijpen van deze zeldzame beelden.

Bij deze multicenter prospectieve cohortstudie hebben we bloed van kinderen met acute COVID-infecties en MIS-C verzameld waarbij er gekeken wordt naar proteïnen (luminex) en cellen in het bloed (flowcytometrie). Dit gedetailleerde immunologische profiel wordt gecorreleerd aan klinische parameters zoals ernst van de ziekte, voorgeschiedenis, en leeftijd. Zo hopen we meer begrip te krijgen van de immuunrespons van kinderen met bijvoorbeeld MIS-C. We zijn op dit moment bijna klaar met alle proeven en zijn volop bezig om de data te analyseren.

Volgende week nemen we jullie mee met een andere spin-off van de COPP studie. Stay tuned!

IMG_3380.jpg

Het is weer maandag! We nemen jullie graag mee met één van onze studies.

De GRIP (‘Genetic Risk factors for Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C) and Pediatric Post COVID Condition’) studie onderzoekt of er genetische risicofactoren zijn in de genen van het immuunsysteem bij kinderen met ernstige of langdurige gevolgen na infectie met SARS-CoV-2. We includeren 2 groepen. Enerzijds kinderen die MIS-C of long-COVID hebben of hebben gehad. In de tweede groep includeren we gezonde kinderen met milde klachten na een COVID-19 infectie.

Inmiddels hebben we al meer dan 200 deelnemers en zijn we nog steeds volop aan het rekruteren! Op dit moment willen we nog zoveel mogelijk gezonde kinderen meenemen in dit onderzoek. Deelnemers hoeven simpelweg eenmalig speeksel op te vangen in een potje en kosteloos naar ons op te sturen.

Voor meer informatie zie: https://lnkd.in/e7GDb5au

Volgende week zullen we een nieuwe studie van het COPP-consortium bespreken. Tot dan!

Achter de schermen zijn we bezig met een hoop onderzoeken. In deze nieuwe maandagreeks lichten we graag onze studies uit.

Om af te trappen, de COPP (‘Clinical features of COVID-19 in Pediatric Patients’) studie. Dit was het eerste onderzoek dat ons team opzette omtrent infectieziekten bij kinderen. Hierbij werd informatie verzameld over symptomen, ernst en behandeling bij kinderen met ernstige acute COVID-19 infectie of MIS-C in 41 ziekenhuizen, inclusief 2 ziekenhuizen in Suriname en Curaçao. De inclusie liep tussen maart 2020 en januari 2023. De studie bevindt zich inmiddels in de submission fase.

De COPP-ziekenhuizen zijn ook betrokken bij andere studies. Hierover later meer!
Een overzicht van onze resultaten kunt u vinden op
https://covidkids.nl/algemeen/#tab-id-1 . Tot volgende week!

Inmiddels zijn we alweer een een aantal maanden bezig met de inclusie van kinderen met invasieve groep A streptokokken infecties (iGAS) in de COPP-iGAS-studie. Deze potentieel ernstige infecties komen sinds het eindigen van de COVID-19 maatregelen op internationaal niveau steeds vaker voor. De COPP-iGAS-studie onderzoekt verschillende zaken omtrent kinderen die ernstig ziek zijn geworden van een dergelijke infectie. Op ons nieuwe dashboard (https://infectiekids.nl/scientific-dashboard/) zijn live updates te volgen over de studie!