Op 30 november 2023 was er in het WAKZ in Leiden een geslaagd symposium over invasieve groep A streptokokken, met Mirjam van Veen van het JKZ als voorzitter. Eerst sprak Brechje de Gier van het RIVM over de epidemiologie van invasieve groep A streptokokken. Daarna sprak Nina van Sorge van het referentielaboratorium in Amsterdam ons bij over de verschillende emm-typeringen van GAS-isolaten door de tijd. Evelien van Kempen en Adam Tulling spraken over de COPP-iGAS studie en het realtime dashboard. Emmeline Buddingh’ sprak over host-pathogen interactie en immunopathologie van ernstige groep A streptokokken infecties. Dorine Borensztajn vertelde over het Europese initiatief PEGASUS, waar de COPP-iGAS ook aan bijdraagt. Tenslotte was er een levendige discussie met het panel en de aanwezigen in de zaal, onder andere over varicella-vaccinaties (omdat waterpokken soms gecompliceerd worden door ernstige groep A streptokokken infecties), de klinische awareness van een ernstig beloop bij huisartsen en kinderartsen en over een eventuele onderliggende genetische gevoeligheid voor een ernstig beloop.