Op 30 november 2023 was er in het WAKZ in Leiden een geslaagd symposium over invasieve groep A streptokokken, met Mirjam van Veen van het JKZ als voorzitter. Eerst sprak Brechje de Gier van het RIVM over de epidemiologie van invasieve groep A streptokokken. Daarna sprak Nina van Sorge van het referentielaboratorium in Amsterdam ons bij over de verschillende emm-typeringen van GAS-isolaten door de tijd. Evelien van Kempen en Adam Tulling spraken over de COPP-iGAS studie en het realtime dashboard. Emmeline Buddingh’ sprak over host-pathogen interactie en immunopathologie van ernstige groep A streptokokken infecties. Dorine Borensztajn vertelde over het Europese initiatief PEGASUS, waar de COPP-iGAS ook aan bijdraagt. Tenslotte was er een levendige discussie met het panel en de aanwezigen in de zaal, onder andere over varicella-vaccinaties (omdat waterpokken soms gecompliceerd worden door ernstige groep A streptokokken infecties), de klinische awareness van een ernstig beloop bij huisartsen en kinderartsen en over een eventuele onderliggende genetische gevoeligheid voor een ernstig beloop.

Hebben sommige kinderen een genetische aanleg om MIS-C of POST-COVID klachten (long-covid) te ontwikkelen? Dat is de vraag die wij willen onderzoeken in deze studie. In de GRIP studie nodigen we kinderen uit die dit hebben gehad. Daarnaast nodigen we ook kinderen uit die weinig klachten hebben gehad na een corona infectie (controle). De reden hiervoor is dat we deze groepen hierdoor beter kunnen vergelijken. We vragen aan de deelnemers om eenmalig speeksel af te nemen thuis. Voor meer informatie klik op deze link.

 

De COPP-2 studie onderzoekt de lange termijn effecten van COVID-19 bij kinderen. Kinderen die geïncludeerd  zijn in de COPP studie worden na enkele maanden uitgenodigd ook deel te nemen aan de COPP-2 studie. In 1 studiebezoek wordt het huidig klachtenpatroon, longfunctie en inspanningstolerantie onderzocht. Bij patiënten met veel klachten wordt ook een CT thorax verricht.

Met dit onderzoek willen wij vaststellen of lange termijn follow-up bij kinderen met COVID-19 noodzakelijk is en wat eventuele risicofactoren zijn voor lange termijn morbiditeit.

Voor meer informatie kunt u mailen naar copp@amsterdamumc.nl

 

Uit verschillende landen komen er berichten dat er kinderen zijn opgenomen met een ernstige ontstekingsreactie, mogelijk gerelateerd aan het nieuwe coronavirus. De ontstekingsreactie kan lijken op wat er wordt gezien bij de ziekte van Kawasaki. In de COPP-studie is er ook de mogelijkheid kinderen te registreren die (recent) SARS-CoV-2 positief waren/zijn en een dergelijke ernstige ontstekingsreactie hebben. Op dit moment is het nog te vroeg om vast te stellen of er daadwerkelijk een verband is tussen deze ernstige ontstekingsreactie en het nieuwe coronavirus.

Zie ook verklaring kinder intensive cares UK en BBC nieuwsbericht.