Op 30 november 2023 was er in het WAKZ in Leiden een geslaagd symposium over invasieve groep A streptokokken, met Mirjam van Veen van het JKZ als voorzitter. Eerst sprak Brechje de Gier van het RIVM over de epidemiologie van invasieve groep A streptokokken. Daarna sprak Nina van Sorge van het referentielaboratorium in Amsterdam ons bij over de verschillende emm-typeringen van GAS-isolaten door de tijd. Evelien van Kempen en Adam Tulling spraken over de COPP-iGAS studie en het realtime dashboard. Emmeline Buddingh’ sprak over host-pathogen interactie en immunopathologie van ernstige groep A streptokokken infecties. Dorine Borensztajn vertelde over het Europese initiatief PEGASUS, waar de COPP-iGAS ook aan bijdraagt. Tenslotte was er een levendige discussie met het panel en de aanwezigen in de zaal, onder andere over varicella-vaccinaties (omdat waterpokken soms gecompliceerd worden door ernstige groep A streptokokken infecties), de klinische awareness van een ernstig beloop bij huisartsen en kinderartsen en over een eventuele onderliggende genetische gevoeligheid voor een ernstig beloop.

Kinderarts Mirjam van Veen heeft vertelt bij de NOS over de toename van groep A streptokokken infecties bij kinderen sinds begin 2022. Een survey onder zeven ziekenhuizen, gepubliceerd in de Pediatric Infectious Disease Journal toont dit aan.

Gisteren hadden we het Willem-Alexander Kinderziekenhuis (WAKZ) een geslaagd symposium over COVID-19 en kinderen. Veel dank aan alle sprekers en aanwezigen en aan de voorzitter Pieter Fraaij.

COVID-19 in gezinnen

Angelique Winkel, Elandri Fourie en Patricia Bruijning-Verhagen hadden interessante presentaties over transmissie binnen gezinnen en de invloed van pre-existente immuniteit en de verschillende virus-varianten daarop. Ook het relatief milde beloop bij de meeste kinderen was evident.

Kinderen in het ziekenhuis

Adam Tulling liet de resultaten van de COPP-studie zien. Kinderen met acute COVID-19 die extra zuurstof of IC opname nodig hebben, hebben relatief vaak een onderliggende aandoening. Bij de ongeveer 180 kinderen met MIS-C in de COPP-studie blijkt een oudere leeftijd bij presentatie (>12 jaar) geassocieerd met een ernstiger beloop.

MIS-C

Gertjan Lugthart schoolde de aanwezigen bij over de immunopathologie van MIS-C, met als cliff-hanger: ‘wat is het superantigeen’? Karolijn Dulfer en Corinne Buysse lieten met de resultaten van het landelijke IC-onderzoek zien dat de psychologische impact van een intensive care opname vanwege MIS-C groot is. Zelfs een jaar na de opname hebben kinderen soms nog klachten.

Post-COVID condition, oftewel ‘long COVID’ bij kinderen

Coen R. Lap, M.D. en Lieke Noij lieten resultaten zien van de diverse post-COVID onderzoeken bij kinderen. Hoewel gelukkig zeldzaam, hebben kinderen met post-COVID klachten veel last van vermoeidheid en soms ook langdurig schoolverzuim.

Kinderen vaccineren … of niet?

Susan Hahné van het RIVM sprak over diverse aspecten van vaccinatie-veiligheid, effectiviteit en monitoring. Aan de hand van een aantal stellingen discussieerde daarna het panel met de zaal over de voors en tegens van het vaccineren van kinderen tegen COVID.

 

De gezondheidsraad heeft geadviseerd om kinderen tussen de 5 en 12 jaar oud met een onderliggende aandoening te vaccineren. Een advies voor gezonde kinderen volgt. Maar wat zijn nou precies de voor- en nadelen van het coronavaccin in deze groep?

Patricia Bruijning en Emmeline Buddingh’ spraken hierover bij Op1 afgelopen dinsdag.

Je kunt het fragment hier terugzien

Waarom zit het coronavaccin niet in een pilletje? Emmeline Buddingh beantwoord vragen van kinderen over coronavaccinatie voor de Podcast van het Jeugdjournaal.

De gezondheidsraad heeft het advies uitgebracht om kinderen vanaf 12 jaar met gezondheidsproblemen in te enten tegen het coronavirus. Bij de totstandkoming van dit advies zijn ook de gegevens uit de COPP-studie meegewogen. Het hele advies kun je hier nalezen. Kinderarts en COPP-hoofdonderzoeker Emmeline Buddingh beantwoordt bij Blok&Toine 5 vragen over dit advies.