De gezondheidsraad heeft vandaag het advies uitgebracht ten aanzien van coronavaccinatie voor gezonde 5 tot 12 jarigen. Ze adviseert het BioNTech/Pfizer-vaccin beschikbaar te stellen aan (de ouders van) kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 11 jaar die dit willen. Het belangrijkste argument voor een vaccinatieaanbod is dat de commissie het aannemelijk acht dat vaccinatie voorkomt dat een kleine groep kinderen MIS-C en ernstige COVID-19 krijgt. Daarnaast heeft de commissie gewicht toegekend aan de indirecte (gezondheids)voordelen en de belangen van kinderen die daarmee gemoeid zijn.