Mooi nieuws!

De COPP studie paper is geaccepteerd in The Pediatric Infectious Disease Journal. Deze studie is erg bijzonder voor het team omdat dit het eerste onderzoek betreft over infectieziekten bij kinderen. Gedurende bijna 3 jaar hebben ontzettend veel artsen en onderzoekers bijgedragen op internationaal niveau in wel 41 ziekenhuizen. De belangrijkste bijdragers zijn natuurlijk de 564 kinderen die ons – samen met hun ouders – hebben geholpen de incidentie en risicofactoren van ernstige COVID-19 beter te laten begrijpen.

De studie laat zien dat, zoals bij volwassenen, eerdere immuniteit lijkt te beschermen tegen ernstige SARS-CoV-2 infecties bij kinderen. Gedurende de laatste periode van 2023 werden steeds minder kinderen opgenomen vanwege COVID-19. Deze daling zagen we niet bij pasgeboren kinderen, die nog niet eerder in aanraking waren geweest met COVID-19. Significante risicofactoren voor het ontwikkelen van ernstige acute COVID 19 onder kinderen waren hogere leeftijd (>12 jaar), een voorgeschiedenis van neurocognitieve ontwikkelingsproblematiek en pre-existente longaandoeningen.

Het artikel is te lezen op:

https://journals.lww.com/pidj/fulltext/9900/severe_pediatric_covid_19_and_multisystem.606.aspx

Erg veel dank voor alle onderzoekers, ouders en deelnemers!